1
Czy domy będą stanowiły całkowitą własność?

TAK – nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych lub służebności. Kupujący nabywa dom wraz z przyległą działką.
Jedynie droga dojazdowa do trzech domków w zabudowie szeregowej, zlokalizowana jest na działkach nr 133/1 i 135/1 będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl. Gmina wyraziła zgodę na wykonanie dojazdu do szeregówek, co było uwarunkowane wydaniem Pozwolenia na budowę.
W przyszłości utrzymanie dobrego stanu drogi do szeregówki będzie w gestii trzech właścicieli tych domków.

2
Jaki jest metraż budynków?

Do wyboru są 3 domki w zabudowie szeregowej o metrażu ok. 140,98 m2 i 1 domek wolnostojący o metrażu ok. 145,53 m2. Przewidywana pow. przyszłych działek: Dom A - 7,20 ar, Dom B - 4,09 ar, Dom C - 7.73 ar, Dom D - 11,39 ar

3
Jaki jest układ budynku?

Budynek niepodpiwniczony.
Parter – kuchnia, pokój dzienny, łazienka, klatka schodowa, wiatrołap, garaż, pomieszczenie gospodarcze w którym znajdować się będzie kocioł gazowy.
Poddasze – trzy sypialnie, łazienka, garderoba, pralnia, holl/komunikacja.
Strych – przestrzeń magazynowo-użytkowa oraz lokalizacja rekuperatora/centrali wentylacji mechanicznej.
Taras – usytuowany od strony południowej budynku.

4
Czy budynek posiada garaż?

TAK – jednostanowiskowy, wjazd do garażu znajduje się od ul. Wysockiego.

5
Jaki jest stan zaawansowania inwestycji?

Stan na maj 2017 r. :
Deweloper jest w pełni przygotowany do realizacji planowanego przedsięwzięcia. Decyzja pozwolenie na budowę dotycząca planowanej inwestycji została wydana w dniu 4.11.2016 r. (nr 278/2016, znak AOŚ.6740.236.2016).
Zgodnie z założeniami Dewelopera, Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Planowany termin wyłonienia Wykonawcy inwestycji to połowa czerwca 2017 r.
Termin rozpoczęcia inwestycji planowany jest na początek lipca 2017 r., natomiast zakończenie prac na koniec kwietnia 2018 r.

6
Co znajduje się w sąsiedztwie budynków?

W promieniu 1 km od planowanej inwestycji istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z infrastrukturą towarzyszącą oraz zabudową usługową. W bliskim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne, Miejski Dom Pomocy Społecznej, las i tereny zieleni nieurządzonej.
W okolicy inwestycji „Osiedle Lipowica” planowane są następujące przedsięwzięcia:
- Przebudowa ul. Wysockiego - obejmująca poszerzenie jezdni do 7,00 m, budowę chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia ulicy wraz z przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej;
- Poprawa warunków zasilania w wodę dzielnicy „LIPOWICA” - zadanie zakresem obejmuje m.in. modernizację systemu wodociągowego w ul. Wysockiego.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami obejmująca ulice: Wysockiego, Wołodyjowskiego, Sanatoryjną, Obronną, Lipowicką, Kordeckiego, Łokietka, Szańce, Źródlaną, Łętowską. W perspektywie planowana jest dalsza regulacja gospodarki wodno-ściekowej w tej części miasta.

7
Jaki jest standard wykończenia prac wewnątrz budynku?

Roboty budowlane wewnętrzne:
- tynki wewnętrzne – opcja dodatkowa,
- podłoga na gruncie na parterze - wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona stalową siatką,
- podłoga na poddaszu - płyta żelbetowa gr. 16 cm,
- podłoga na strychu - płyta OSB gr 2 cm na ruszczie drewnianym - legarach 5x5 cm,
- docieplenie poddasza oraz części strychu wełną mineralną gr 30 cm wraz z wiatroizolacją, paroizolacją i okładziną z płyt gipsowo-kartonowych,
- ściany wewnętrzne działowe - ceramiczne, murowane,
- parapety wewnętrzne - opcja dodatkowa,
- parapety zewnętrzne - blacha stalowa powlekana,
- okna i drzwi balkonowe PCV,
- drzwi do kotłowni i na strychu - stalowe ocieplone,
- brama garażowa - segmentowa, z blachy stalowej, sterowana automatycznie, ocieplona,
- drzwi wejściowe do domu - aluminiowe, ocieplone, antywłamaniowe, szklone szkłem bezpiecznym o podwyższonej odporności matowe mleczne,
- murowane szachty/piony przygotowane do montażu kanałów wentylacji mechanicznej.

Instalacje sanitarne:
- wewnętrzna instalacja wody - opcja dodatkowa,
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana w części poziomu podłogi na gruncie - pozostała część - opcja dodatkowa,
- wewnętrzna instalacja c.o. - opcja dodatkowa.

Instalacja elektryczna:
- zamontowana szafka rozdzielcza w wiatrołapie - okablowania wewnątrz budynku – opcja dodatkowa.

Instalacja gazowa :
- wewnętrzna instalacja gazowa wykonana w całości, doprowadzona do urządzeń bez ich montażu.

Nawiew do kominka :
- nawiew do kominka wykonany pod podłogą na gruncie z kasetą i filtrem.

Wyposażenie pionów kominowych:
- rura żaroodporna w przewodzie dla kominka wraz z kanalizacją odpływu skroplin,
- rura kwasoodporna dwuścienna w przewodzie dla pieca gazowego.

Opomiarowanie mediów indywidualne - gaz i energia elektryczna w szafkach zewnętrznych w linii ogrodzenia, woda z możliwością montażu wodomierza w garażu.

8
Jaki jest standard wykończenia prac na zewnątrz budynku?

Roboty budowlane zewnętrzne:
1.Dach:
- pokrycie dachowe – blachodachówka w kolorze szarym,
- rynny i rury spustowe – PCV w kolorze szarym,
- okna połaciowe/dachowe PCV,
- wyłaz dachowy systemowy,
- czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej,
- kominy ponad dachem – docieplone styropianem z wyprawą tynkarską.
1.Elewacje:
- ściany zewnętrzne – docieplone styropianem gr. 15 cm z silikonową wyprawą tynkarską w kolorze białym i szarym,
- cokół – docieplony styropianem gr. 13 cm z mozaikową wyprawą tynkarską w kolorze szarym,
- parapety okienne zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej.
1.Kanalizacja deszczowa:
- studzienka kanalizacyjna fi 400 z włazem deszczowym,
- czyszczaki rur spustowych z PCV,
- rury kanalizacyjne wyprowadzające wody opadowe na teren działki (narzucone zapisami m.p.z.p.).
1.Zewnętrzna instalacja gazowa:
- instalacja gazowa wykonana w wykopie ziemnym na podsypce piaskowej, z jednej strony zakończona zaworem gazowym odcinającym na elewacji budynku, a z drugiej strony szafką gazową w linii ogrodzenia (wewnętrzna instalacja wykonana w całości).
1.Zewnętrzna instalacja elektryczna:
- instalacja elektryczna wykonana w wykopie ziemnym na podsypce piaskowej, z jednej strony zakończona tablicą rozdzielczą w wiatrołapie w budynku, a z drugiej strony szafką elektryczną w linii ogrodzenia (wewnętrzna instalacja jako opcja dodatkowa).
1.Przyłącz instalacji wody:
- instalacja wody wykonana w wykopie ziemnym na podsypce piaskowej, z jednej strony doprowadzona do garażu, a z drugiej strony wpięta do wodociągu miejskiego i zamknięta zasuwą (wewnętrzna instalacja jako opcja dodatkowa).
1.Przykanalik kanalizacji sanitarnej:
- instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana w wykopie ziemnym na podsypce piaskowej, z jednej strony zakończona w poziomie posadzki na gruncie wewnątrz budynku – cztery punkty wyprowadzone ponad betonową posadzkę (pozostała część jako opcja dodatkowa ), a z drugiej strony wpięta do sieci kanalizacji miejskiej.
1.Droga dojazdowa:
- zjazd drogowy,
- nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm.
1.Zagospodarowanie terenu:
- mechaniczne plantowanie terenu,
- obsianie trawą terenu.
1.Taras:
- żelbetowa konstrukcja tarasu – słupy i podciągi
- podłoga tarasu i barierki – opcja dodatkowa.

9
Jaka jest technologia wykonania budynków?

- Ławy fundamentowe
żelbetowe (monolityczne)
- Ściany fundamentowe
murowane z bloczków betonowych
- Ściany konstrukcyjne
murowane w technologi tradycyjnej z pustaków ceramicznych – docieplone na zewnątrz styropianem 15 cm + wyprawa tynkarska, cokół docieplony styropianem gr. 13 cm + tynk mozaikowy
- Ściany działowe
murowane w technologi tradycyjnej z pustaków ceramicznych
- Słupy, Stropy, Wieńce
żelbetowe (monolityczne), stropy gr 16 cm
- Nadproża
wykonane z prefabrykowanych belek nadprożowych
- Balkony
konstrukcja balkonowa żelbetowa (monolityczna) – słupy i belki (bez okładzin wykończeniowych)
- Schody
schody o konstrukcji żelbetowej i układzie konstrukcyjnym płytowo-żelbetowym
- Piony kominowe
murowane w technologi tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, wkład żaroodporny w ciągu kominkowym i rura kwasoodporna dwuścienna w ciągu pieca gazowego
- Dach
dach dwuspadowy o konstrukcji jętkowej kryty balchodachówką
- Dostępne sieci
1.gazowa -odcinek zewnętrzny i wewnętrzny,
2.zewnętrzny odcinek kanalizacji sanitarnej i w poziomie podłogi na gruncie,
3.zewnętrzny odcinek instalacji wodnej,
4.zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej doprowadzony do szafki w wiatrołapie.

10
Kiedy nastąpi przekazanie nieruchomości?

Domy zostaną przekazane do dyspozycji natychmiast po zakończeniu inwestycji. Nabywca zostanie zobligowany do wykonania we własnym zakresie w ciągu trzech miesięcy wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z pomiarami i badaniami oraz instalacji c.o., wodnej i sanitarnej wraz z próbami szczelności celem wspólnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie spisywany zostanie Akt Notarialny przekazujący nieruchomość na własność Nabywcy.
Zakładany termin, do którego nastąpi przeniesienie praw własności nieruchomości to do końca lipca 2018 r.
Wskazane w tym punkcie roboty budowlane instalacyjne Nabywca może wykonać we własnym zakresie lub za dopłatą zlecić Deweloperowi. W tym wariancie Deweloper sam uzyska pozwolenie na użytkowanie i przekaże Nabywcy nieruchomość wraz z Aktem Notarialnym.
Uwaga ! : koszty sporządzenia Aktu Notarialnego ponoszone będą wspólnie. Spodziewane koszty będą wynosiły około 500 zł dla każdej ze stron.

11
W jaki sposób będzie finansowana budowa?

Inwestycja finansowana będzie ze środków Dewelopera i Nabywcy domku. Wg obowiązującej Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Nabywca będzie wpłacał środki za zrealizowane etapy tylko swojej części inwestycji.

12
Jakie jest zabezpieczenie środków finansowych nabywcy domku?

Do zabezpieczenia środków finansowych zobowiązuje Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Deweloper założy w banku otwarty rachunek powierniczy, na który Nabywca będzie ratami wpłacał środki na realizację tylko swojej części inwestycji. Ilość rat i terminy zostaną określone w umowie. Otwarty rachunek służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywców. Wypłata środków na rzecz Dewelopera następuje po stwierdzeniu przez bank zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

13
Jaka jest cena za 1 metr kwadratowy domu?

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów.

14
Jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię?

Jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową EU = 49,8 [kWh/m2rok] Jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową wraz z urządzeniami pomocniczymi EK = 78,1 [kWh/m2rok] Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wraz z urządzeniami pomocniczymi EP = 90,6 [kWh/m2rok] Jednostkowe graniczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku wg WT 2017 EPWT2017 = 95,0 [kWh/m2rok]

Budynek spełnia wymagania izolacyjności cieplnej wg WT obowiązujących od 2021 roku.

15
Jakie pozostałe prace należy wykonać we własnym zakresie lub za dopłatą u Dewelopera?

Pozostałe roboty budowlane do wykonania:
- instalacja elektryczna wewnętrzna (wraz z jej pomiarami i badaniami) oraz montaż osprzętu elektrycznego – zakres podstawowy,
- inteligentny system zarządzania budynkiem – FIBARO,
- system alarmowy – zintegrowany z FIBARO
- instalacja wody (wraz z próbami szczelności) oraz montaż osprzętu,
- instalacja c.o. (wraz z próbami szczelności) oraz montaż osprzętu,
- montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem 24 kW (montaż rury kwasoodpornej dwupłaszczowej jest w zakresie budowy),
- montaż kominka w pokoju dziennym (montaż rury żaroodpornej i nawiew do kominka wykonany pod podłogą na gruncie z kasetą i filtrem jest w zakresie budowy),
- pozostała część kanalizacji sanitarnej (wraz z próbami szczelności) oraz montaż osprzętu,
- kanały wentylacji mechanicznej wraz z osprzętem,
- montaż rozdzielaczy nawiewnego i wywiewnego wentylacji mechanicznej,
- montaż centrali rekuperacyjnej wentylacji mechanicznej,
- tynki wewnętrzne,
- parapety okienne wewnętrzne,
- wierzchnie okładziny ścian i podłóg,
- nawierzchnie dojść i dojazdów do budynku,
- nawierzchnia z ekokraty z posianiem trawy,
- taras – podłoga, barierki i schodki,
- ogrodzenie działki.